Hoopers


Hoopers är en ny hundsport som består av en hinderbana med tunnlar, tunnor, staket och hoops (bågar). Hoopers passar alla hundar, små som stora, och bygger på samarbete mellan förare och hund. Inga hopp eller skarpa svängar ingår och föraren står/sitter på samma plats och dirigerar sin hund runt banan.

Instruktör: Ulrika Gill

Kursdatum: 29/8, 5/9 och 19/9 klockan 16.00-17.30

Max antal deltagare: 6 st

Kostnad: 1 000 kr, 3 tillfällen

Medlemskap i Valbo BK är obligatoriskt.

Frågor och anmälan: ordforande@valbobk.se