Vill du bli medlem i Valbo Brukshundklubb? Välkommen! Se info nedan:
Ordinarie medlemskap i Valbo Brukshundklubb 2021 kostar 600 kr som består av :

  • förbundsavgift 400 kr
  • lokalklubbsavgift 200 kr

NY
Är du inte medlem i någon brukshundklubb tidigare gör du så här:
Följ denna länk för ny medlemsregistrering.

Medlem i annan klubb
Vill du bli medlem i Valbo BK och redan är medlem i en annan brukshundsklubb eller någon av SBK:s rasklubbar fyller du via din moderklubb i formuläret om medlemskap. Kostnaden blir 200 kr i lokalkubbsavgift.

Ungdom
Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. Läs mer på shu.se

Familjemedlemskap
Förutsättningen är att någon i samma hushåll redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb. I familjemedlemskap ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas endast ut till ordinarie medlem.
Familjemedlem betalar endast lokalklubbsavgift 200 kr till Pg 112 14 54-1. Betalningsmottagare är Valbo Brukshundklubb.
Ange namn, adress, mobilnummer, personnummer (ååmmdd-xxxx), e-mailadress och medlemsnummer i Svenska Brukshundklubben för den i familjen som redan är medlem. Får du inte plats med all info på inbetalningen så skickar du ett mejl till kassor@valbobk.se Skriv NY FAMILJEMEDLEM som ämne och ange alla ovanstående uppgifter samt datum för inbetalning