ÅRETS RALLYLYDNADSHUND

Plac.
 
Namn
 
Poäng
 
   
   
   
   
  
   
2014 Thyra&Kicki


Regler för rallylydnadslistan

Listansvarig: webmaster@valbobk.se
Notera att listan uppdateras med rapporterat tävlingsresultat först när resultatet finns registrerat på SBK Tävling. Resultat som inte finns registrerade hos SBK den 7 januari kommande år kommer inte att kunna tillgodoräknas.

Nedanstående regler gäller från 2014-01-01.

  • De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid årsmötet kommande år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut blir "Årets rallylydnadshund".
  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Valbo BK. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Hund som deltar vid officiellt rallylydnadsprov erhåller poäng (godkänd är minst 70 poäng av 100 poäng) som kan räknas till denna lista. För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat till webmaster@valbobk.se senast en (1) månad från tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december då sista dagen för resultatrapportering är den 31 december.
  • Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund uppnår fler resultat så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
  • Beräkningsgrunder:

  • Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras den individuella tävlingspoängen för samtliga rapporterade starter och den hund med högst tävlingspoäng segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.