Kurs & träning

För att deltaga på kurser i Valbo BK's regi behöver du vara medlem i brukshundsklubb samt i Valbo BK. Tex är Svenska Kennelklubben är inte en brukshundsklubb utan då behöver du komplettera med medlemsskap i SBK. Läs mer om medlemsskap i Svenska Brukshundsklubben och de förmåner det innehåller här!