TRIVSELREGLER

Strikt hundägaransvar
Som hundägare har du ALLTID strikt hundägaransvar! Det strikta hundägaransvaret betyder helt enkelt att du som hundägare ALLTID är ansvarig för vad din hund gör, oavsett om din hund har blivit provocerad eller inte.

Du kan bli ersättningsskyldig om din kopplade hund skulle råka bli påhoppad av en lös hund och hamna i slagsmål. Om din hund i en sådan situation skulle klara sig utan skador, medan den lösa hunden får bitskador, är du som hundägare ersättningsskyldig för veterinärvården av hundens skador.

Om din hund hamnar i slagsmål med andra hundar är du alltid skyldig att ersätta den andra hundägaren för eventuella skador som din hund har orsakat, oavsett vilken hund som har startat slagsmålet. Dock är den andre hundägaren lika ansvarig för sin hund och måste ersätta dig för din hunds eventuella skador. Det är viktigt att ta kontaktuppgifter på inblandade hundägare vid hundslagsmål. Det är inte alltid man upptäcker skador i stressen och tumultet efter ett hundslagsmål. Se också till att din hemförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring. Annars kan du råka ut för att tvingas betala stora pengar för skador som din hund orsakat.

Rastning
Rasta gärna din hund längs stigar i skogen runt eller på väg till Valbo BK.
Rasta din hund utanför klubbens område. Vi plockar alltid upp efter våra hundar när vi är på klubben.
Valbo BKs träningsytor är ingen rastplats, men om en olycka ändå händer, plocka upp. Se till att hunden inte kissar på våra byggnader eller övrig utrustning.

Sopor och bajspåsar läggs i soptunnorna.

Hundmöte
Vi låter våra hundar gå fram till andra hundar enbart när bägge förarna är överens om detta.

Hinder
När du lånar hinder och annan utrustning, lämna tillbaka den så som du själv önskar finna utrustningen.

Dressyrpolicy
För oss på Valbo BK gäller samma dressyrpolicy som för Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben: Det är självklart att all hunddressyr ska utgå från positiv inlärning och förstärkning. I den mån en hund behöver korrigeras, får tillrättavisningen aldrig vara onödigt hård. Den måste anpassas till individen, förseelsen och situationen och får aldrig styras av förarens ilska eller dåliga självbehärskning.

Hund i klubbstugan
Din hund är välkommen med in i klubbstugan och då kopplad.

Rökning
Rökning sker utanför klubbområdet och man ansvarar för sitt skräp.

Vaccinerade hundar
Vi kontrollerar alltid vaccinationsintyg i samband med kurs. Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka, infektion med Parvovirus, smittsam leverinflammation / HCC och infektion med parainfluensavirus kennelhosta. Vissa hundar vaccineras även mot leptospiros och rabies.