Ordförande: 
Christina Frykman
ordforandevalbo@gmail.com

Vice ordförande:
Gen Björsell
 viceordforandevalbo@gmail.com

Kassör:
Ingrid Tillman
kassorvalbo@gmail.com

Sekreterare:
Karin Svensson
sekreterarevalbo@gmail.com

Ledamot:

Anna Bäckström
ledamotvalbo@gmail.com

Suppleant 1:
Lena Fjellstedt
suppleant1valbo@gmail.com

Suppleant 2:
Tomas Strand

suppleant2valbo@gmail.com

Revisor:
Gunilla Larsson

Revisor:
Johan Gabrielli

Revisorsuppleant:
Matilda Blom

Valberedning:
Barbro Risberg

Valberedning:
Eva Hildebrand