Ordförande: 
Christina Frykman
ordforandevalbo@gmail.com

Vice ordförande:
Gen Björsell

Kassör:
Ingrid Tillman
kassorvalbo@gmail.com

Sekreterare:
Karin Svensson
sekreterarevalbo@gmail.com

Ledamot:
Carina Hammarfjäll

Suppleant 1:
Lena Fjellstedt

Suppleant 2:
Tomas Strand

Revisor:
Åsa Thor Sandén

Revisor:
Petra Edkvist

Revisorsuppleant:
Vakant

Valberedning:
Barbro Risberg

Valberedning:
Vakant