Ordförande: 
Christina Frykman
ordforande@valbobk.se

Vice ordförande:
Matilda Blom
 viceordforand@valbobk.se

Kassör:
Ann-Sofie Wiström
 kassor@valbobk.se

Sekreterare:
Anna Thelin
sekreterare@valbobk.se

Ledamot:

Pia Gabrielli
ledamot1@valbobk.se

Suppleant 1:
Lena Fjellstedt
suppleant1@valbobk.se

Suppleant 2:
Karin Svensson
suppleant2@valbobk.se

Revisor:
Gunilla Larsson

Revisor:
Johan Gabrielli

Revisorsuppleant:
Barbro Risberg

Valberedning:
Anna Hilding

Valberedning:
Brita Rydbäck