Kongress 2014

SBKs förbundsstyrelse har 140830 antagit en ny policy för hundhållning och relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning.

STYRDOKUMENT

Valbo Brukshundklubbs stadgar följer Svenska brukshundklubbens normalstadgar för lokalklubb.
Du hittar dom via denna länk. Se längst uppe i högra hörnet på sidan du kommer till.
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/normalstadgar-klubb/

Valbo Brukshundklubb är mån om att våra medlemmar, såväl människor som hundar ska må bra och utvecklas i vår verksamhet. Klubben följer de policys som du hittar via denna länk. Se högerspalt på den sidan du kommer till
http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/